Ponúkame:

- Renovácie motocyklov
- Lakovanie motocyklov
- Linkovanie motocyklov
- Pieskovanie
- Jemné pieskovanie
- Výroba náhradných dielov
 

  Renovácie motocyklov:
            Ponúkame kompletné renovácie motocyklov od A po Z. Cena a celkový
    a rozpočet je rozpracovaný po osobnej obhliadke daného motocykla. Po     dohode vieme zabezpečiť dodanie chýbajúcich dielov a tým zabezpečiť     renováciu tzv. "na klúč". Pri prácach sa kladie dôraz na najvyžšiu kvalitu
    práce a snažíme sa renováciu zabezpečiť tak, aby sa daný kus podobal čo     najviac k originálu ako z výroby. Celú renováciu a jej rozsah
    dokumentujeme a dodávame ju spolu s motocyklom.